มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำการกีฬา
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติ
โครงสร้างการบริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คติพจน์-คำขวัญ-ปรัชญา
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
ตราสัญลักษณ์ สีประจำโรงเรียน
ชนิดกีฬาที่เปิดสอน
แผนผังโรงเรียน
อาคารสถานที่
ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา
ทำเนียบบุคลากร

ผู้บริหาร
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนสายสามัญ
ครูผู้สอนสายกีฬา
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว

ข้อมูลผลการแข่งขันกีฬา

กรีฑา
เทนนิส
มวยไทย
มวยสากล
ยิมนาสติกสากล
ยิงปืน
ว่ายน้ำ
จักรยาน
ยกน้ำหนัก
ยูโด
มวยปล้ำ
วอลเลย์บอล
เซปักตะกร้อ
ฟุตบอล
เบสบอล-ซอท์ฟบอล
แฮนด์บอล
กอล์ฟ
แบดมินตัน
วูซู

::สารสัมพันธ์ ปีที่ 18
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                                                             

คติพจน์
กยิรา เจ กยิรา เถนํ
"ทำอะไร ทำจริง"
   
คำขวัญ
มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  คู่คุณธรรม  นำการกีฬา
   
ปรัชญา
มุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียน  ให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีมาตรฐานด้านวิชาการ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
   เขียนสมุดเยี่ยม

 


เว็บไซต์ร่วมถวายพระพร

ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สำรวจการณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน


::: มุมคนเก่ง


       นายวีณา โชคเผ่าอำไพ นักกีฬายิมนาสติกเยาวชนทีมชาติไทย ตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง “ยูธโอลิมปิกเกมส์” ที่ประเทศสิงคโปร์ ได้อันดับที่ 5
::Download
รายงานการประเมินตนเอง ปี 2552
พรบ.สถาบันการพลศึกษา
:: เว็บไซต์เพื่อการศึกษา
:: ทีวีออนไลน์
             
            
::สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี