วันคลายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา ครู บุคลากร และนักเรียน

ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ครบรอบ ๒๘ ปี เวลา ๐๗.๐๐ น.พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์ และเวลา ๑๑.๐๐ น. ทำบุญเลี้ยงพระ  วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

67937888 2905975622961768 4477534325549563904 n