กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม รำลึกสุนทรโวหาร สืบสานวันภาษาไทย

วันที่ 26 มิถุนายน 2562

โดยนายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน โดยมีประกวดการแต่งกายของบุคลการ และนักเรียน

ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

 

65884687 2869381253287872 4302867226916028416 n