การแข่งขัน EGAT ยุวชนและเยาวชนนานาชาติ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 - 25 มิถุนายน 2562

จังหวัดขอนแก่น

ผลการแข่งขัน 7 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง

 

thailand