ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ประธานในการประชุม และผู้ทรงคุณวุฒิ

58895067 2816879811871350 4555396211405750272 n