HOTNEWS
IMAGE กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
Monday, 14 November 2016 อ่านทั้งหมด 58 ครั้ง
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... Read More...
IMAGE รายการ Infinity Talks
Monday, 14 November 2016 อ่านทั้งหมด 43 ครั้ง
รายการ Infinity Talks       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะทีมงาน Sports infinity ได้จัดทำโครงการ Infinity Talks จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ได้เชิญนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยมาเป็นแขกรับเชิญ... Read More...
IMAGE ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
Wednesday, 02 November 2016 อ่านทั้งหมด 60 ครั้ง
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการ อภินันท์ สีดาพงษ์ นำคณาจารย์... Read More...
IMAGE โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
Monday, 14 November 2016 อ่านทั้งหมด 51 ครั้ง
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ      โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โดยการนำของ อ.วิไลวรรณ จำรูญนิรันทร์ หัวหน้างานแนะแนว  ... Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Wednesday, 02 November 2016 อ่านทั้งหมด 80 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙    โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์... Read More...
IMAGE โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจัดการฝึกภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร
Tuesday, 01 November 2016 อ่านทั้งหมด 82 ครั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จัดการฝึกภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร... Read More...
IMAGE "โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการ ประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙"
Tuesday, 01 November 2016 อ่านทั้งหมด 69 ครั้ง
"โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙"       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยงานวิทยาศาสตร์การกีฬา... Read More...
IMAGE พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
Thursday, 27 October 2016 อ่านทั้งหมด 167 ครั้ง
พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการนำของ... Read More...
IMAGE กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ
Monday, 14 November 2016 อ่านทั้งหมด 58 ครั้ง
กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... Read More...
IMAGE รายการ Infinity Talks
Monday, 14 November 2016 อ่านทั้งหมด 43 ครั้ง
รายการ Infinity Talks       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับคณะทีมงาน Sports infinity ได้จัดทำโครงการ Infinity Talks จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ได้เชิญนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยมาเป็นแขกรับเชิญ... Read More...
IMAGE ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
Wednesday, 02 November 2016 อ่านทั้งหมด 60 ครั้ง
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการนำของ ท่านผู้อำนวยการ อภินันท์ สีดาพงษ์ นำคณาจารย์... Read More...
IMAGE โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ
Monday, 14 November 2016 อ่านทั้งหมด 51 ครั้ง
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ      โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โดยการนำของ อ.วิไลวรรณ จำรูญนิรันทร์ หัวหน้างานแนะแนว  ... Read More...
IMAGE ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Wednesday, 02 November 2016 อ่านทั้งหมด 80 ครั้ง
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙    โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก นายอภินันท์... Read More...
IMAGE โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจัดการฝึกภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร
Tuesday, 01 November 2016 อ่านทั้งหมด 82 ครั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จัดการฝึกภาคทฤษฎีนักศึกษาวิชาทหาร     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร... Read More...
IMAGE "โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการ ประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙"
Tuesday, 01 November 2016 อ่านทั้งหมด 69 ครั้ง
"โครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๙"       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยงานวิทยาศาสตร์การกีฬา... Read More...
IMAGE พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
Thursday, 27 October 2016 อ่านทั้งหมด 167 ครั้ง
พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการนำของ... Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี         Read More...
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
Wednesday, 17 February 2016
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่ Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี         Read More...
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
Wednesday, 17 February 2016
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่ Read More...
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

578685
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
186
1248
8069
562918
2617
35142
578685

หมายเลขไอพี: 54.158.119.60
Server Time: 2016-12-03 02:19:55
You are here: