HOTNEWS
IMAGE พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
Thursday, 27 October 2016 อ่านทั้งหมด 12 ครั้ง
พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการนำของ... Read More...
IMAGE กิจกรรมคอนเสริตส่งท้ายปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2559
Thursday, 27 October 2016 อ่านทั้งหมด 10 ครั้ง
กิจกรรมคอนเสริตส่งท้ายก่อนปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2559       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดย อ.วัฒนชัย  ส่องกระโทก อ.ศักดิ์ดา แสงอินททร์ และนักเรียนชมรมดนตรีสากล จัดกิจกรรมคอนเสริต... Read More...
IMAGE คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ
Wednesday, 05 October 2016 อ่านทั้งหมด 93 ครั้ง
คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ     คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายอภินันท์... Read More...
IMAGE พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี
Wednesday, 05 October 2016 อ่านทั้งหมด 66 ครั้ง
พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิ"   ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สำรวจการณ์ ผู้อำนวยการ และอาจารย์อัญชลี  บรรจงศิริ... Read More...
IMAGE พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู้่วันเกษียณที่ภูมิ" ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Wednesday, 05 October 2016 อ่านทั้งหมด 57 ครั้ง
พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิ"     ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สำรวจการณ์ ผู้อำนวยการ และอาจารย์อัญชลี  บรรจงศิริ... Read More...
IMAGE การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กับ ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
Sunday, 02 October 2016 อ่านทั้งหมด 94 ครั้ง
  การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กับ ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง     วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙  ณ... Read More...
IMAGE ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 89 ครั้ง
ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยงานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายงานพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน จัดทำการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนคัพส์" สนามที่สาม และชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 62 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนคัพส์" และชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ วันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนามเวลโลโดรม... Read More...
IMAGE พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
Thursday, 27 October 2016 อ่านทั้งหมด 12 ครั้ง
พิธีถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยการนำของ... Read More...
IMAGE กิจกรรมคอนเสริตส่งท้ายปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2559
Thursday, 27 October 2016 อ่านทั้งหมด 10 ครั้ง
กิจกรรมคอนเสริตส่งท้ายก่อนปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2559       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดย อ.วัฒนชัย  ส่องกระโทก อ.ศักดิ์ดา แสงอินททร์ และนักเรียนชมรมดนตรีสากล จัดกิจกรรมคอนเสริต... Read More...
IMAGE คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ
Wednesday, 05 October 2016 อ่านทั้งหมด 93 ครั้ง
คณะครู บุคลากรและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ     คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายอภินันท์... Read More...
IMAGE พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ ณ โรงแรมพชร จ.สุพรรณบุรี
Wednesday, 05 October 2016 อ่านทั้งหมด 66 ครั้ง
พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิ"   ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สำรวจการณ์ ผู้อำนวยการ และอาจารย์อัญชลี  บรรจงศิริ... Read More...
IMAGE พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู้่วันเกษียณที่ภูมิ" ในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Wednesday, 05 October 2016 อ่านทั้งหมด 57 ครั้ง
พิธีเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิตข้าราชการเกษียณอายุราชการ "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภูมิ"     ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สำรวจการณ์ ผู้อำนวยการ และอาจารย์อัญชลี  บรรจงศิริ... Read More...
IMAGE การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กับ ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
Sunday, 02 October 2016 อ่านทั้งหมด 94 ครั้ง
  การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กับ ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง     วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙  ณ... Read More...
IMAGE ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 89 ครั้ง
ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยงานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายงานพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน จัดทำการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนคัพส์" สนามที่สาม และชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 62 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนคัพส์" และชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ วันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนามเวลโลโดรม... Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี         Read More...
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
Wednesday, 17 February 2016
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่ Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี         Read More...
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
Wednesday, 17 February 2016
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่ Read More...
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

536449
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
742
615
5173
526595
27348
39428
536449

หมายเลขไอพี: 54.211.250.61
Server Time: 2016-10-28 12:02:32
You are here: