HOTNEWS
IMAGE ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 1 ครั้ง
ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยงานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายงานพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน จัดทำการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนคัพส์" สนามที่สาม และชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 2 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนคัพส์" และชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ วันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนามเวลโลโดรม... Read More...
IMAGE ฟุตบอลบุคลากร ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Vs สมาคมผู้ปกครอง ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 4 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กับ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี     วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  ณ... Read More...
IMAGE วิชาการผูกเงื่อน ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๒
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 36 ครั้ง
วิชาการผูกเงื่อน ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๒     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือขเนตรนารีสามัญ การผูกเงื่อนของนักเรียนชั้น ม.๒ วันพุธ ที่ ๒๑ กันยานยน... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๙
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 29 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา  ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙       โรงเรียนกีฬาจังหวัด จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE วิชาสูทกรรม ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๑
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 35 ครั้ง
กิจกรรมวิชาสูทกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๑     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสูทกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ ๑... Read More...
IMAGE การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๙
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 36 ครั้ง
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๙     ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... Read More...
IMAGE นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแข่งขันกีฬา "พาราลิมปิกเกมส์ 2016"
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 36 ครั้ง
''พาราลิมปิกเกมส์ 2016''     นางสาวอัญชญา เกตุแก้ว นักเรียนชั้น ม.๕/๒ เข้าร่วมการแข่งขัน ''พาราลิมปิกเกมส์ 2016'' ณ นครรีโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล ผลการแข่งขัน อันดันที่ ๖ รอบชิงชนะเลิศ... Read More...
IMAGE ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 1 ครั้ง
ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน       โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยงานวิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายงานพัฒนากีฬาและกิจการนักเรียน จัดทำการทดสอบสมรรถภาพทางด้านร่างกายของนักเรียน... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนคัพส์" สนามที่สาม และชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 2 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน "ควีนคัพส์" และชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ วันที่ ๒๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ ณ สนามเวลโลโดรม... Read More...
IMAGE ฟุตบอลบุคลากร ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Vs สมาคมผู้ปกครอง ร.ร.กีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Friday, 30 September 2016 อ่านทั้งหมด 4 ครั้ง
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ ระหว่าง ทีมบุคลากรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กับ สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี     วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  ณ... Read More...
IMAGE วิชาการผูกเงื่อน ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๒
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 36 ครั้ง
วิชาการผูกเงื่อน ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๒     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือขเนตรนารีสามัญ การผูกเงื่อนของนักเรียนชั้น ม.๒ วันพุธ ที่ ๒๑ กันยานยน... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๕๙
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 29 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา  ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙       โรงเรียนกีฬาจังหวัด จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE วิชาสูทกรรม ลูกเสือเนตรนารี ชั้น ม.๑
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 35 ครั้ง
กิจกรรมวิชาสูทกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.๑     โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาสูทกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ ๑... Read More...
IMAGE การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๙
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 36 ครั้ง
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "เอสโคล่า" อายุไม่เกิน ๑๖ ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๕๙     ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี... Read More...
IMAGE นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแข่งขันกีฬา "พาราลิมปิกเกมส์ 2016"
Friday, 23 September 2016 อ่านทั้งหมด 36 ครั้ง
''พาราลิมปิกเกมส์ 2016''     นางสาวอัญชญา เกตุแก้ว นักเรียนชั้น ม.๕/๒ เข้าร่วมการแข่งขัน ''พาราลิมปิกเกมส์ 2016'' ณ นครรีโอ เด จาเนโร ประเทศบราซิล ผลการแข่งขัน อันดันที่ ๖ รอบชิงชนะเลิศ... Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี         Read More...
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
Wednesday, 17 February 2016
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่ Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี         Read More...
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
Wednesday, 17 February 2016
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่ Read More...
ผู้บริหารสถานศึกษา
อธิบดี1

ระบบงานภายในโรงเรียน

ห้องสมุดออนไลน์
learning
ระบบงานนักเรียน
ระบบงานครู
http://www.spss.ac.th/index.php/en/2015-01-19-06-53-03

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

508790
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
1417
1167
7761
491228
39117
27089
508790

หมายเลขไอพี: 54.160.187.160
Server Time: 2016-09-30 15:04:44
You are here: