HOTNEWS
IMAGE โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเรียนในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Monday, 19 December 2016 อ่านทั้งหมด 2991 ครั้ง
  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   แผนการรับสมัครสอบคัดเลือก ๑.... Read More...
IMAGE การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ”
Tuesday, 17 January 2017 อ่านทั้งหมด 39 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ” วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐  ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๓  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี     คลิ๊กที่นี่... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา ครั้งที่๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙
Tuesday, 17 January 2017 อ่านทั้งหมด 32 ครั้ง
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
Tuesday, 17 January 2017 อ่านทั้งหมด 44 ครั้ง
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี     คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม Read More...
IMAGE อบรมเชิงวิชาการการทำงานแบบมืออาชีพ และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
Monday, 19 December 2016 อ่านทั้งหมด 219 ครั้ง
นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงวิชาการ "การทำงานแบบมืออาชีพ และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน"... Read More...
IMAGE ประเมินโรงอาหารและสุขาของสถานศึกษา
Monday, 19 December 2016 อ่านทั้งหมด 100 ครั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี รับตรวจประเมินโรงอาหารและสุขาของสถานศึกษาจากคณะกรรมการของเทศบาลเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙   Read More...
IMAGE “PTT – SUPHANBURI SWIMMING CHAMPIONSHIP 2016”
Monday, 19 December 2016 อ่านทั้งหมด 105 ครั้ง
ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศระหว่างสโมสร รายการ “PTT – SUPHANBURI SWIMMING CHAMPIONSHIP 2016” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก... Read More...
IMAGE กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Monday, 19 December 2016 อ่านทั้งหมด 112 ครั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกสือไผ่สีทอง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรีวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙                              ... Read More...
IMAGE โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเรียนในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
Monday, 19 December 2016 อ่านทั้งหมด 2991 ครั้ง
  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ระหว่างวันที่ ๔ มกราคม - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐   แผนการรับสมัครสอบคัดเลือก ๑.... Read More...
IMAGE การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ”
Tuesday, 17 January 2017 อ่านทั้งหมด 39 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ” วันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐  ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ ๑ ชั้น ๓ อาคารเรียน ๓  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี     คลิ๊กที่นี่... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการการสถานศึกษา ครั้งที่๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙
Tuesday, 17 January 2017 อ่านทั้งหมด 32 ครั้ง
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙... Read More...
IMAGE กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
Tuesday, 17 January 2017 อ่านทั้งหมด 44 ครั้ง
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙   วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙   ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี     คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม Read More...
IMAGE อบรมเชิงวิชาการการทำงานแบบมืออาชีพ และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
Monday, 19 December 2016 อ่านทั้งหมด 219 ครั้ง
นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงวิชาการ "การทำงานแบบมืออาชีพ และการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน"... Read More...
IMAGE ประเมินโรงอาหารและสุขาของสถานศึกษา
Monday, 19 December 2016 อ่านทั้งหมด 100 ครั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี รับตรวจประเมินโรงอาหารและสุขาของสถานศึกษาจากคณะกรรมการของเทศบาลเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙   Read More...
IMAGE “PTT – SUPHANBURI SWIMMING CHAMPIONSHIP 2016”
Monday, 19 December 2016 อ่านทั้งหมด 105 ครั้ง
ชมรมว่ายน้ำโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศระหว่างสโมสร รายการ “PTT – SUPHANBURI SWIMMING CHAMPIONSHIP 2016” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก... Read More...
IMAGE กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙
Monday, 19 December 2016 อ่านทั้งหมด 112 ครั้ง
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกสือไผ่สีทอง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรีวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙                              ... Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี         Read More...
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
Wednesday, 17 February 2016
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่ Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี         Read More...
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
Wednesday, 17 February 2016
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่ Read More...
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

635655
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
931
1314
3357
623778
27501
32086
635655

หมายเลขไอพี: 54.205.9.146
Server Time: 2017-01-24 15:05:53
You are here: