ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 นายกสภาสถาบันการพลศึกษา

รวมภาพกิจกรรม

ติดตามข่าวสาร

ผลงานบุคลากร

12.jpg

มุมคนดี/คนเก่ง

3.jpg

 Facebook Like Box

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
Thursday, 26 February 2015 อ่านทั้งหมด 3685 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  สัมภาษณ์  และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกที่นี่ Read More...
IMAGE ขุนพลตะกร้อกีฬาสุพรรณบุรี ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 37
Thursday, 26 February 2015 อ่านทั้งหมด 153 ครั้ง
    นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 37... Read More...
IMAGE สอบทักษะกีฬาเพื่อคัดเลือกเข้าเรียน ปี 2558
Monday, 23 February 2015 อ่านทั้งหมด 1087 ครั้ง
   ประมวลภาพการสอบทักษะกีฬา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาและบุคลิกภาพ... Read More...
IMAGE นักเรียนแสดงในงานตรุษจีนสุพรรณบุรี
Thursday, 19 February 2015 อ่านทั้งหมด 273 ครั้ง
   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นักกีฬาวูซูได้เข้าร่วมแสดงในงานตรุษจีนสุพรรณบุรี จำนวน 2 ชุดการแสดงคือ สิงโตปีนเสาดอกเหมย และกลองศึก โดยการนำของว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สำรวจการณ์... Read More...
IMAGE นักเรียนแสดงในพิธีเปิดร้าน 7-11
Thursday, 19 February 2015 อ่านทั้งหมด 190 ครั้ง
 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สำรวจการณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี คณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดร้าน 7 - 11 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี... Read More...
IMAGE ประเทศภูฏานศึกษาดูงาน
Thursday, 12 February 2015 อ่านทั้งหมด 130 ครั้ง
             วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สำรวจการณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน... Read More...
IMAGE วันวาเลนไทน์
Friday, 13 February 2015 อ่านทั้งหมด 372 ครั้ง
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์... Read More...
IMAGE วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา
Thursday, 12 February 2015 อ่านทั้งหมด 576 ครั้ง
 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สำรวจการณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวฐปนพรรษ  ฤกษ์เปลี่ยน รองฯฝ่ายวิชาการ คณะครู... Read More...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน
Thursday, 26 February 2015 อ่านทั้งหมด 3685 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  สัมภาษณ์  และตรวจร่างกาย เพื่อเข้าโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2558  คลิกที่นี่ Read More...
IMAGE ขุนพลตะกร้อกีฬาสุพรรณบุรี ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 37
Thursday, 26 February 2015 อ่านทั้งหมด 153 ครั้ง
    นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 37... Read More...
IMAGE สอบทักษะกีฬาเพื่อคัดเลือกเข้าเรียน ปี 2558
Monday, 23 February 2015 อ่านทั้งหมด 1087 ครั้ง
   ประมวลภาพการสอบทักษะกีฬา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทดสอบความสามารถทางทักษะกีฬาและบุคลิกภาพ... Read More...
IMAGE นักเรียนแสดงในงานตรุษจีนสุพรรณบุรี
Thursday, 19 February 2015 อ่านทั้งหมด 273 ครั้ง
   เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นักกีฬาวูซูได้เข้าร่วมแสดงในงานตรุษจีนสุพรรณบุรี จำนวน 2 ชุดการแสดงคือ สิงโตปีนเสาดอกเหมย และกลองศึก โดยการนำของว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สำรวจการณ์... Read More...
IMAGE นักเรียนแสดงในพิธีเปิดร้าน 7-11
Thursday, 19 February 2015 อ่านทั้งหมด 190 ครั้ง
 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สำรวจการณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี คณะครู นักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดร้าน 7 - 11 จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี... Read More...
IMAGE ประเทศภูฏานศึกษาดูงาน
Thursday, 12 February 2015 อ่านทั้งหมด 130 ครั้ง
             วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สำรวจการณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน... Read More...
IMAGE วันวาเลนไทน์
Friday, 13 February 2015 อ่านทั้งหมด 372 ครั้ง
 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดกิจกรรมวันวาเลนไทน์... Read More...
IMAGE วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการพลศึกษา
Thursday, 12 February 2015 อ่านทั้งหมด 576 ครั้ง
 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สำรวจการณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวฐปนพรรษ  ฤกษ์เปลี่ยน รองฯฝ่ายวิชาการ คณะครู... Read More...
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
Tuesday, 24 February 2015
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีคงามประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคทั้งหมด 416 รายการ รายละเอียด คลิกดาวน์โหลด Read More...
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
Tuesday, 24 February 2015
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีคงามประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคทั้งหมด 416 รายการ รายละเอียด คลิกดาวน์โหลด Read More...
วันคริสต์มาส
Image Detail
เลือกประธานนักเ...
Image Detail
วันคริสต์มาส
Image Detail
เลือกประธานนักเ...
Image Detail
วันคริสต์มาส
Image Detail
เลือกประธานนักเ...
Image Detail
วันคริสต์มาส
Image Detail
เลือกประธานนักเ...
Image Detail
วันคริสต์มาส
Image Detail
ผู้บริหารสถานศึกษา
อธิบดี1

ระบบงานภายในโรงเรียน

ห้องสมุดออนไลน์
learning
ระบบงานนักเรียน
ระบบงานครู
http://www.spss.ac.th/index.php/en/2015-01-19-06-53-03

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

065627
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
51
706
3434
55440
3434
28076
65627

หมายเลขไอพี: 54.159.134.239
Server Time: 2015-03-06 02:20:28
You are here: