ฯพณฯบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 นายกสภาสถาบันการพลศึกษา

WebHostingLab.org

รวมภาพกิจกรรม

ผลงานบุคลากร

arkhom.jpg

 Facebook Like Box

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
Monday, 04 January 2016 อ่านทั้งหมด 8760 ครั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 13 ก.พ. 2559 วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 37
Thursday, 28 January 2016 อ่านทั้งหมด 160 ครั้ง
  ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 37  สรุปผลงานการแข่งขันนักกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ "Suphanburi Swimming Championship 2015"
Sunday, 06 September 2015 อ่านทั้งหมด 1050 ครั้ง
        การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 และนายกสถาบันการพลศึกษา "Suphanburi Swimming Championship 2015" ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬายิงปืน "Suphanburi Shooting " ครั้งที่ 9
Sunday, 06 September 2015 อ่านทั้งหมด 889 ครั้ง
        การแข่งขันกีฬายิงปืนชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 และนายกสถาบันการพลศึกษา "Suphanburi Shooting" ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 15-16 , 29-30 สิงหาคม และ 5-6 กันยายน 2558 ณ สนามยิงปืนมาตรฐาน... Read More...
IMAGE พิธีมอบประกาศนียบัตรปี57
Saturday, 14 March 2015 อ่านทั้งหมด 941 ครั้ง
    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วราวุธ  ศิลปอาชา... Read More...
IMAGE เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
Saturday, 14 March 2015 อ่านทั้งหมด 913 ครั้ง
    เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 คณะผู้บริหาร คณะครู... Read More...
IMAGE งานเลี้ยงนักเรียนชั้นม.6
Saturday, 14 March 2015 อ่านทั้งหมด 1074 ครั้ง
    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดงานเลี้ยงแก่นักเรียนชั้นม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น สถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE ขุนพลตะกร้อกีฬาสุพรรณบุรี ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 37
Thursday, 26 February 2015 อ่านทั้งหมด 1300 ครั้ง
    นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 37... Read More...
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559
Monday, 04 January 2016 อ่านทั้งหมด 8760 ครั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 13 ก.พ. 2559 วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. – 16.00 น.... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาครั้งที่ 37
Thursday, 28 January 2016 อ่านทั้งหมด 160 ครั้ง
  ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 37  สรุปผลงานการแข่งขันนักกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ "Suphanburi Swimming Championship 2015"
Sunday, 06 September 2015 อ่านทั้งหมด 1050 ครั้ง
        การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 และนายกสถาบันการพลศึกษา "Suphanburi Swimming Championship 2015" ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬายิงปืน "Suphanburi Shooting " ครั้งที่ 9
Sunday, 06 September 2015 อ่านทั้งหมด 889 ครั้ง
        การแข่งขันกีฬายิงปืนชิงถ้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 และนายกสถาบันการพลศึกษา "Suphanburi Shooting" ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 15-16 , 29-30 สิงหาคม และ 5-6 กันยายน 2558 ณ สนามยิงปืนมาตรฐาน... Read More...
IMAGE พิธีมอบประกาศนียบัตรปี57
Saturday, 14 March 2015 อ่านทั้งหมด 941 ครั้ง
    เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ วราวุธ  ศิลปอาชา... Read More...
IMAGE เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ
Saturday, 14 March 2015 อ่านทั้งหมด 913 ครั้ง
    เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ ในวันที่ 2 เมษายน 2558 คณะผู้บริหาร คณะครู... Read More...
IMAGE งานเลี้ยงนักเรียนชั้นม.6
Saturday, 14 March 2015 อ่านทั้งหมด 1074 ครั้ง
    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดงานเลี้ยงแก่นักเรียนชั้นม.6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 10 ชั้น สถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE ขุนพลตะกร้อกีฬาสุพรรณบุรี ชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 37
Thursday, 26 February 2015 อ่านทั้งหมด 1300 ครั้ง
    นักกีฬาเซปักตะกร้อโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 37... Read More...
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
Monday, 24 August 2015
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีคงามประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคทั้งหมด 416 รายการ รายละเอียด ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2558 – 16 กันยายน 2558 หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข (035)... Read More...
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล ยาว 50 เมตร
Wednesday, 14 October 2015
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. ยาว 150 รายละเอียดคลิกที่นี่ Read More...
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์
Monday, 28 September 2015
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียด ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2558 – 8 ตุลาคม 2558... Read More...
ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
Monday, 24 August 2015
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีคงามประสงค์ประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภคทั้งหมด 416 รายการ รายละเอียด ระหว่างวันที่ 7 กันยายน 2558 – 16 กันยายน 2558 หรือสอบถามทาง โทรศัพท์หมายเลข (035)... Read More...
สอบราคาจ้างงานปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล ยาว 50 เมตร
Wednesday, 14 October 2015
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานปรับปรุงรั้ว ค.ส.ล. ยาว 150 รายละเอียดคลิกที่นี่ Read More...
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์
Monday, 28 September 2015
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียด ระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2558 – 8 ตุลาคม 2558... Read More...
วันคริสต์มาส
Image Detail
เลือกประธานนักเ...
Image Detail
วันคริสต์มาส
Image Detail
เลือกประธานนักเ...
Image Detail
วันคริสต์มาส
Image Detail
เลือกประธานนักเ...
Image Detail
วันคริสต์มาส
Image Detail
เลือกประธานนักเ...
Image Detail
วันคริสต์มาส
Image Detail
ผู้บริหารสถานศึกษา
อธิบดี1

ระบบงานภายในโรงเรียน

ห้องสมุดออนไลน์
learning
ระบบงานนักเรียน
ระบบงานครู
http://www.spss.ac.th/index.php/en/2015-01-19-06-53-03

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

363830
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
558
1463
7245
350872
12370
29832
363830

หมายเลขไอพี: 54.167.10.145
Server Time: 2016-02-13 10:42:41
You are here: