HOTNEWS
IMAGE พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Sunday, 30 April 2017 อ่านทั้งหมด 2 ครั้ง
  พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นางสมจิต บุญคงเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร... Read More...
IMAGE สืบสานประเพณีสงกรานต์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
Wednesday, 19 April 2017 อ่านทั้งหมด 38 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy – Continental Phase 2017
Tuesday, 25 April 2017 อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy – Continental Phase 2017ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก ท่านวราวุธ... Read More...
IMAGE สืบสานประเพณีสงกรานต์โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Tuesday, 25 April 2017 อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี "รดน้ำ ดำหัว" ขอพรผอ.อภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี... Read More...
IMAGE สุขสันต์วันสงกรานต์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Wednesday, 12 April 2017 อ่านทั้งหมด 47 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี   นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายสมชาย ประเสริฐศรี... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐
Wednesday, 19 April 2017 อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐ Southeast Asian Junior&Cadet Wrestling Championships 2017 ทีมชาติไทย ทีม Dสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE สรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ ชุมพร-ระนองเกมส์
Wednesday, 12 April 2017 อ่านทั้งหมด 77 ครั้ง
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ชุมพร-ระนองเกมส์ จังหวัดสุพรรณบุรี จบอันดับ ๔ ได้เหรียญทอง ๓๘ เหรียญ เหรียญเงิน ๔๐ เหรียญ เหรียญทองแดง ๓๘เหรียญ... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ ชุมพร-ระนองเกมส์ ณ สนามเวโลโดม สนามกีฬาแห่งที่ ๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 10 April 2017 อ่านทั้งหมด 58 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร – ระนองเกมส์” วันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามเวลโลโดรม  สนามกีฬาแห่งที่ ๒  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี... Read More...
IMAGE พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
Sunday, 30 April 2017 อ่านทั้งหมด 2 ครั้ง
  พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและถวายพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นางสมจิต บุญคงเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร... Read More...
IMAGE สืบสานประเพณีสงกรานต์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
Wednesday, 19 April 2017 อ่านทั้งหมด 38 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี นายสมชาย ประเสริฐศรี รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy – Continental Phase 2017
Tuesday, 25 April 2017 อ่านทั้งหมด 37 ครั้ง
โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลรายการ IHF Trophy – Continental Phase 2017ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ได้รับเกียรติจาก ท่านวราวุธ... Read More...
IMAGE สืบสานประเพณีสงกรานต์โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Tuesday, 25 April 2017 อ่านทั้งหมด 23 ครั้ง
สืบสานประเพณีสงกรานต์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี "รดน้ำ ดำหัว" ขอพรผอ.อภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี... Read More...
IMAGE สุขสันต์วันสงกรานต์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
Wednesday, 12 April 2017 อ่านทั้งหมด 47 ครั้ง
สุขสันต์วันสงกรานต์ สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี   นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายสมชาย ประเสริฐศรี... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐
Wednesday, 19 April 2017 อ่านทั้งหมด 40 ครั้ง
การแข่งขันกีฬามวยปล้ำชิงชนะเลิศแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๒๕๖๐ Southeast Asian Junior&Cadet Wrestling Championships 2017 ทีมชาติไทย ทีม Dสังกัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีสังกัดสถาบันการพลศึกษา... Read More...
IMAGE สรุปเหรียญกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ ชุมพร-ระนองเกมส์
Wednesday, 12 April 2017 อ่านทั้งหมด 77 ครั้ง
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ชุมพร-ระนองเกมส์ จังหวัดสุพรรณบุรี จบอันดับ ๔ ได้เหรียญทอง ๓๘ เหรียญ เหรียญเงิน ๔๐ เหรียญ เหรียญทองแดง ๓๘เหรียญ... Read More...
IMAGE การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ ๓๓ ชุมพร-ระนองเกมส์ ณ สนามเวโลโดม สนามกีฬาแห่งที่ ๒ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 10 April 2017 อ่านทั้งหมด 58 ครั้ง
การแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทลู่ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๓ “ชุมพร – ระนองเกมส์” วันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนามเวลโลโดรม  สนามกีฬาแห่งที่ ๒  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี... Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)
Friday, 03 February 2017
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)   Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)
Thursday, 26 January 2017
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)   Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)
Friday, 03 February 2017
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)   Read More...
IMAGE สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)
Thursday, 26 January 2017
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)   Read More...
IMAGE สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
Monday, 19 September 2016
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี Read More...
อธิการบดี
ผู้อำนวยการ

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

748736
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
661
742
7069
735215
28255
35427
748736

หมายเลขไอพี: 54.224.141.20
Server Time: 2017-04-30 18:27:34
You are here: