• 01A.jpg
 • 01B.jpg
 • 01Vollayball.jpg
 • 02Swimming.jpg
 • 03Tekwando.jpg
 • 04Wesling.jpg
 • 05Baseball.jpg
 • 06Football.jpg
 • 07Bicycle.jpg
 • 08Running.jpg
 • 09Judo.jpg
 • 10Gym.jpg
 • 11Boxing.jpg
 • 12Sepuk.jpg
 • 13Shootting.jpg
 • 14Weight.jpg
 • 15Karatedo.jpg
 • 16Tennis.jpg
 • 17Wusu.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ครบ ๒๖ ปี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ครบ ๒๖ ปี โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ ๒๖ ปี และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและการกีฬา ในวันจันทร์ ที่๗ สิงหาคม ๒๕๖๐    {gallery}2017/0...

Read more

จัดซื้อจัดจ้าง

สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดนักเรียน)   ...

สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุดกีฬา)   ...

สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ...

สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารภายในโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี        ...

สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  รายละเอียด คลิกที่นี่...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ รายละเอียด คลิกที่นี่...

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รายละเอียด คลิกที่นี่...

สอบราคาปรับระบบไฟฟ้า

โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับระบบไฟฟ้า รายละเอียด คลิกที่นี่

ดูงานจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด